Analar Adam Edecek Hepimizi!

Güzel bir şarkıda der ki, “Analardır adam eden adamı”. Bundan ilham alarak ben de mecazen diyorum ki, “Analardır adam edecek Hepimizi”. Bu güzel yurdumuzu daha yaşanılabilir kılacak olan anaların yüreklerdir. Ana-lar yurdu Anadolu’da o yürek artık bir farklı atıyor, daha güçlü çarpıyor; Türküyle, Kürdiyle, Türkiye’nin anneleri, emperyalist bölücü teröre karşı birleşiyor.

İşte bu yürekler bitirecek terörü. On yıllardır Pkk terör örgütü on binlerce canımıza mal oldu. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeden saldırdılar, Mehmetçiğe pusular kurdular, öğretmenden doktora, vinç operatöründen hamala, acımadan vurdular! Dahası, bu eli kanlı terör örgütünün ekonomimizde yol açtığı zarar bir hesaba göre Türkiye’nin toplam dış borcuna yakındı.

Terörle mücadelede “düşmanın bile saygısını kazanan” bir halk kahramanı olan ve milliyetçi, halkçı, sosyal adaletçi senteziyle ve kitaplarıyla ülkemizin önde gelen düşünürlerinden biri sayılan Sayın Osman Pamukoğlu ile çalışırken yaptığımız değerlendirmelerde; terör örgütünün bütün ülkemiz, tüm yurttaşlarımız için, tam anlamıyla bir sosyal, ekonomik, kültürel yıkıma neden olduğu tespitine varmıştık… Daha da ötede kimi Batılı çevreler tarafından paylaşılan çalışmalara göre, Pkk terör örgütü, “Altın Hilal” denilen ve ta Afganistan’dan başlayıp Kıta Avrupası’na ulaşan “uyuşturucu trafiğinde” de ciddi “katkıları” ve geliri olan illegal bir yapıydı…

Tarihin eli en kanlı terör örgütlerinden birinin ülkemize, gençlerimize daha fazla zarar vermemesi için toplumda giderek bir bilinç yükselmekte… Geçenlerde, Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan evlatlarını geri almak için HDP adlı “partinin” önünde başlattıkları nöbette bir yılı doldurdular… Öncü Kadın Genel Başkanı Sayın Meltem Ayvalı bir heyetle birlikte onların yanındaydı… Bu “kavuşma”, bu “buluşma”; bence demokrasi tarihimize geçecek bir olaydı… Sayın Ayvalı ve çağdaş Cumhuriyet kadınları, evlatlarını teröre kaptıran annelerin sorunlarını omuzladılar; Türkiye’de bir farkındalığın gelişmesine, bir bilincin yükselmesine katkı yaptılar.

Ülkemizde şehit annelerimiz baş tacımızdır. Onları ve hepimizin esenliği için şehit olan evlatlarını yüreğimizin baş köşesine koyuyoruz… Öte yandan, toplumsal bilinç yükseldikçe şehit anneleri ile evlatlarını teröre kaptıran anneler birbirilerini daha iyi anlıyorlar. Analar, hepimizin ve bu toprakların düşmanı olan emperyalizme karşı dirençlerini birleştiriyorlar. Bu dayanışma gerçekte aynı ağacın dalları, aynı cevherin damarları olan bir Ulusu bir kez daha bütünleştiriyor. Analar birleştikçe, Pkk, HDP ve tüm bölücüler kendi aralarında bölünüyor!

Ancak terörün dayanaklarını irdelemeden, terörün kaynaklarını etkisizleştirmeden soruna kapsayıcı ve kalıcı bir çözüm bulmanın zorluklarını da hatırda tutmalıyız. Diyarbakır anneleri HDP adlı “partinin” terör örgütüne insan kaynağı sağlayan işlevini, “Kandil’e koridor” görevini herkesten iyi biliyorlar, o nedenle evlatlarını oradan geri istiyorlar. HDP başkaca hiç bir sorgulamaya gerek kalmaksızın sarih bir şekilde ve tüm karineler itibariyle, terör örgütünün siyasal uzantısı konumunda bulunuyor. HDP, Pkk’sız bir hiçtir! Pkk da terörsüz bir hiçtir! Dolayısıyla yaşanılan bunca acı tecrübenin ışığında, terörü çözmek, sonlandırmak isteyen bir ülkenin, Parlamentosunda konuşacağı bir konu da yeri de yoktur. Terör örgütünün “dayanağı” HDP kapatılmalıdır. Terörün finansmanı kurutulmalıdır.

Gerek ülkemizdeki deneyimler gerek dünyadaki tecrübeler, uzun yıllar sosyal, ekonomik, kültürel yıkımlara neden olan bölücü ve ayrılıkçı terörüm ancak halk desteğiyle yenilebileceğini ortaya koymaktadır. Gerçekten koşulları ve gelişim çizgisi bize benzeyen “Akdenizli” İspanya’da da bu böyle olmuştur. Orada geçmişte ETA’ya karşı farklı siyasetlerin denediği değişik yol ve yöntemlerin geçerli ortak paydasında terör örgütüyle kararlı ve ödünsüz mücadele vardır. Ancak nihai çözüm için, teröre karşı neredeyse bütün bir halkın birleşerek gösterdiği kararlı tepkilerle olmuştur. Bu açıdan Diyarbakır annelerinden hemen sonrasında ve onlarla adeta omuz omuza Şırnak annelerinin de sergiledikleri terör karşıtı yürüyüş ve eylemler, terörün nihayet bulmasında en büyük dayanak ve emperyalizmin de yüzüne sağlam bir şamar çakan en etkili tepkilerdir...

Birleşik Krallık (İngiltere) örneğinde de bu olgu (halkın tepkisi) geçerli olmakla birlikte Kuzey İrlanda eksenli IRA terörünün sönümlenmesinde, iç dinamikler kadar dış siyasetin de etkili olduğu hatırlanmalıdır. İngiltere açısından, evangelist ABD’li finansörlerin ayrılıkçı, bağımsızlıkçı terörden elini eteğini çektirilmesiyle sonuç alındığı bilinmektedir... Bu son örnekten hareketle, Türkiye’nin de komşularıyla; Rusya, Suriye, Irak ve İran’la daha yakın iş birliğinin -Pkk terörünün bitirilmesinde dış siyasetin etkisinin değerlendirilmesi açısından- yararlı olacağı düşünülmelidir. Kaldı ki, Pkk, ABD emperyalizminin bölgemizde tesis etmeye neredeyse ant içtiği 2. İsrail projesi uyarınca Suriye ve İran’da da bölücü kolları olan bir terör örgütüdür. Bu faaliyeti emperyalist ABD tarafından Irak’ın Kuzeyindeki “yapay devlet” ile eklemlenerek Akdeniz’e “deniz” çıkışı olan bir devlet kurulmasıyla bütünleştirilmeye çalışılmaktadır. O halde dış siyasa açısından dostlarımızın (Suriye, İran, Irak) düşmanı bir terör örgütünü alt etmede iş birliği yapabiliriz ve yapmalıyız.

Nihayet emperyalizmi yenen, kadın-erkek eşitliğini sağlayan, ayrımsız, ayrıcalıksız tüm yurttaşları kucaklayan “kimsesizlerin kimsesi” olan bir Cumhuriyetin vatandaşı olmanın bilinci ve övüncüyle şunları ifade etmek isterim:

Emperyalist teröre karşı başta Analar ve tüm halkımız,

ve umarım: meslek odaları ve bilim, sanat, spor dünyası;

Ay-Yıldızlı Bayrağımız altında giderek Birleşecektir…

İspanya ETA'yı halkıyla, İngiltere IRA'yı tutarlı bir dış siyasetle yenmiştir.

Bizim Halkımız da, dayanışmasıyla terörü yenecek,

Devletimiz, komşularıyla iş birliğiyle emperyalizmi defedecektir…

Devlet arazilerinden başlayan Toprak Reformu

ve Kamu-Sanayi üretken Yatırımları ile

'Cumhuriyetçi Eğitim' sorunlarımızı çözecektir…

-Tarımda Halkçılık

- Sanayide Devletçilik (öncülük)

- Eğitimde Eşitlik;

bizi bir kez daha bütünleştirecek, güçlendirecek, gönendirecek ve tüm tuzakları da bozacaktır.

Bu yolda analar nice çile çektiler…

Analar adam edecek hepimizi; payidar kılacak Vatanı!

YORUM EKLE

banner205

banner204