Sendikadan Umudu Kesen Sağlık Çalışanları Seslerini Twitter'da Duyurdu

Sendikadan Umudu Kesen Sağlık Çalışanları Twitter'dan açtığı etiket ile seslerini duyurdu.

Sendikadan Umudu Kesen Sağlık Çalışanları Seslerini Twitter'da Duyurdu

Üyesi oldukları sendikadan umudunu kesen sağlık çalışanları, sosyal medya üzerinden harekete geçerek kısa adı SaHa-Der olan “Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği”ni kurdular. Çalışanlar arasında yoğun ilgi gören dernek, birkaç ay içerisinde 50’nin üzerinde ile temsilcilik vermeyi ve yüksek bir üye sayısına ulaşmayı başardı.

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği, Twitter üzerinden yaptığı gündem çalışmalarıyla sık sık adından söz ettiriyor. 

Sağlık çalışanlarının sesi olan dernek #SağlıkçıHakkınıAlacak etiketiyle Türkiye gündemine girdi.

Sendikalardan umudu kesen binlerce sağlık çalışanı seslerini #SağlıkçıHakkınıAlacak etiketiyle duyurdu. 

Sağlık çalışanlarının talepleri ise şu şekilde:

 1. Sabit Ek Ödeme-Performans vb. gibi ticari nitelikli uygulamalara son verilmeli. Sağlık hizmetleri sunumunda çalışan tüm personele emekliliğe de yansıyacak şekilde yoksulluk sınırının altında kalmayacak şekilde “Tek Kalem Maaş” yeniden düzenlenmeli,
 2. Sağlıkçılara verilen icap nöbeti ve nöbet ücretleri yeninde düzenlenmeli. İcap nöbet ücretlerinin hekim dışı sağlık personeline ödemesi yapılmalı,
 3. Hangi yıl çalışmaya başladığına bakılmaksızın tüm sağlık çalışanlarının Ek Gösterge oranları 3,600 olarak hesaplanmalı.
 4. Sağlık çalışanlarının vergi matrahları yıl boyunca %15’te sabit tutulmalı,
 5. Hekim harici personelin bakanlıkta, hastanelerde, yönetim hizmetlerinde ve karar alma mekanizmalarında temsilci bulundurması ve söz sahibi olması sağlanmalı,
 6. Sağlık hizmetlerinde uygulanmaya devam eden farklı istihdam modelleri (4-B, Süresiz Sözleşmeli vb) tamamen kaldırılmalı, tüm sağlık çalışanları güvenceli ve kadrolu olacak şekilde tek çatı altında toplanmalı,
 7. Sağlık çalışanlarının Askerlik görevlerini MEB’de olduğu gibi ASKER SAĞLIKÇI olarak kendi kurumlarında yapabilmesi için gereken düzenleme yapılmalı,
 8. Covid-19 da dahil olmak üzere tüm bulaşıcı hastalıklar sağlık çalışanları için “Meslek Hastalığı” sayılmalı, Covid-19’a ve tüm bulaşıcı hastalıklara bağlı hayatını kaybeden meslektaşlarımıza illiyet bağı aranmaksızın ve başvuru talep edilmeden “Şehit Statüsü” verilmeli,
 9. Çalışanların sendikalara üyelik veya istifa işlemleri E-Devlet üzerinden yapılabilecek şekilde kolaylaştırılmalı. Kamu bütçesinde ciddi bir yük oluşturan “Sendika Aidatlarının Devlet Tarafından Çalışana Geri Ödenmesi” uygulamasına son verilmeli, sendika aidatı bizzat üyenin maaşından mahsup edilmeli,
 10. Yıpranma Payı olarak da bilinen Fiili Hizmet Süreleri tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde geriye dönük olarak 4 yılda 1 yıl olmak üzere yeninde hesaplanmalı,
 11. Kurum idarecilerinin atamalarındaki liyakatsizliğe son verilmeli; idareciler objektif nitelikte sınavlarla ve şeffaf olarak seçilmeli,
 12. Tüm Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında vardiyalı&nöbetli çalışan personele tahsis edilmek üzere “24 saat hizmet verebilecek nitelikte kreşler” açılmalı,
 13. Yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmadan tüm il ve ilçelerde sağlık çalışanına “Toplu Taşıma Ücretsiz” olmalı. Başta Büyükşehirler olmak üzere tüm illerde sağlık çalışanlarının konaklayabileceği “Sağlık Evleri” kurulmalı,
 14. Görev tanımları yapılmayan ve atama sayıları mezun sayısına oranla düşük miktarda kalan bölümlerin üniversitelerde sistemli şekilde yeni öğrenci alımı sınırlandırılmalı,
 15. Sağlıkta şiddet yasası akla ve bilime göre yeniden revize edilmeli, uygulamanın önündeki hukuki ve idari engeller kaldırılmalı. Tüm Sağlık kurumlarında güvenlik önlemleri kamusal nitelikte artırılmalı. “Sağlıkta Şiddete” karşı daha aktif önlemler alınmalı,
 16. Sağlık hizmeti sunumunda bulunan birbirinden farklı meslekler için görev tanımlamaları hizmet sunumundaki işleyişin güncelliği ile doğru orantılı olarak yeniden revize edilmeli. “Yardımcı Sağlık Personeli” gibi ne olduğu belli olmayan bir kavram literatürden çıkarılmalı. Revizyon süreci çalışanların aktif katılımı ile birlikte yürütülüp sonuçlandırılmalı,
 17. Üniversite hastanelerindeki Hekim harici tüm sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı kadrosuna alınmalı,
 18. Hizmetli vb. kadrolarda görev yapan personel G.İ.H kadrolarına geçirilmeli
 19. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı her yıl yapılmalı ve adil olunmalı
Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 17:07
YORUM EKLE
YORUMLAR
Kürşat
Kürşat - 9 ay Önce

Çok şükür sahada aktif çalışan sağlık personelinin sesini, sorunlarını duyuracak birileri çıktı

Kürşat
Kürşat - 9 ay Önce

Çok şükür sahada aktif çalışan sağlık personelinin sesini, sorunlarını duyuracak birileri çıktı

SIRADAKİ HABER