12 Ekim: Ayaklanmaların Bastırılmasına Devam Ediliyor

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılında tarihten kesitleri aktarmaya devam ediyoruz. İşte 12 Ekim'de olanlar:

12 Ekim: Ayaklanmaların Bastırılmasına Devam Ediliyor

- Ayaklanmaların bastırılmasına devam ediliyor;
1) Zile'ye gelen Çolak İbrahim kuvvetleri, ayaklananların elebaşlarını yakalayıp astı.
2) Akşehir halkı, Yarbay Kasap Osman'ın gönderdiği taburu sevgi ile karşıladı. Albay Refet de Delibaş Mehmet'in kuvvetlerini kovalıyor. İsyancılar Bozkır yönüne kaçtılar.
3) Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyeleri, Ankara'dan, eşkiyalığın yoğun olduğu Çankırı'ya geldi ve halka bir bildiri yayımladı.

- Menşevik Gürcü Hükümeti, Türk-Ermeni savaşının Gürcistan'ı da savaşın içine çekeceğinden çekindiği için seferberlik ilan etti. Gürcüler de Ermeniler gibi Sovyet Rusya'ya başvurarak Türk saldırısının durdurulmasını isteyecek, Ankara Hükümeti, Doğu Ordusu'ndan, bu seferberliğe karşı, seferberlik ilan etmesini, saldırı ihtimaline karşı hazır bulunulmasını isteyecektir.

- Sovyet Rusya ile Polonya arasında barış imzalandı. Riga' da imzalanan ve bu adla anılan anlaşma, 20'de yürürlüğe girecek. Batılı devletlerin Rusya'daki Bolşevik düzeni yıkmak için Polonya'yı kışkırtmaları ile 25 Nisan 1919'da başlamış olan savaşın başlangıcında Polonya orduları Ukrayna'ya girmiş, karşı saldırıya geçen Sovyetler, Varşova önlerine kadar ilerlemişler, ancak burada durdurulmuşlardı.

- İzmir Müftüsü Mehmet Rahmetullah Efendi, Yunan Siyasi Temsilcisi Steryadis'e gönderdiği bir yazı ile ondan randevu istedi. İzmir'de kurulmakta olan yeni yönetim içinde yer alacak İslam Cemaatı Teşkilatı hakkında İzmir eşraf ve aydınlarından aldığı çok imzalı bir dilekçeyi yazıya ekledi. Dilekçede, Müslüman halkın işgalden beri Yunan idaresine zorluk çıkarmadığı anlatılarak bu cemaatın din, eğitim vb. işlerini görmek üzere Osmanlı Devleti'nde Rum teşkilatlarının sahip olduğu imtiyazların benzerini taşıyan bir örgütün kurulmasına izin verilmesi için Müftü'nün aracılık yapması, teşkilat kuruluncaya kadar da seçeceği kimselerle geçici bir kurul meydana getirmesi isteniyor.

- İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Yüksek Komiserine talimatı: Padişah tahttan çekilirse Veliaht da Ankara'da oturursa pek güç bir durum ortaya çıkar. Damat Ferit, Veliahtın firarını önleyecek tedbirler alsın.

- Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere ve İtalya'nın Paris Büyükelçilerine nota: Barış anlaşması yalnız Padişah tarafından imzalanabilir. İmzadan sonra Damat Ferit değiştirilirse bir kısım milliyetçiler İstanbul Hükümeti tarafına dönebilir. Arkasından Anadolu'ya gidecek kurul halkı aydınlatabilir, Hükümet'e bağlayabilir. Anadolu'ya karşı 15.000 kişilik bir ordu kurulması hususunda Yüksek Komiserler işbirliği yapmalıdır. Kurulacak kuvvetin Mustafa Kemal tarafına geçmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır.

- Yunan askerleri ve çeteler, Adapazarı'nın Ecel Deresi ile Meşeli köylerini bastılar, birkaç kişiyi yaraladılar ve bir kızın ırzına geçtiler.

Hakimiyeti Milliye: İki komünizm: Kari Marks, dünyanın yürüyeceği yollan keşfetmekle iftihar edebilir. Bir ülkeye kapitalizm zulmederse ona karşı herkes birleşir. Anadolu Komünizmi, Rusya'dak kanlı ve haşin proletarya diktatörlüğüne lüzum kalmaksızın daha faydalı, daha etkili sonuçlara doğru gidecektir. Anadolu zalimlerle, hainlerle anlaşamaz.

Öğüt: İsyan ruhiyatı.

Yenigün: Türk Kari Marks'ı Ali İhsan Bey, programını açıklıyor: Mesleki temsil...

Alemdar'da Refi Cevat: Muhalefet olarak birleşmeliyiz.

İleri: Riga barış anlaşması. -Ermeni hududundaki çarpışmalar.

İkdam: Edirne'de tutuklamalar devam ediyor.

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner205

banner204