14 Ekim: Türk Kuvvetleri Ermenilere Karşı Yeniden Saldırıya Geçti

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılında tarihten kesitleri aktarmaya devam ediyoruz. İşte 14 Ekim'de olanlar:

14 Ekim: Türk Kuvvetleri Ermenilere Karşı Yeniden Saldırıya Geçti

- Doğu Cephesi'nde Ermeniler, G. Kafkas Tümeni'ne bir karşı saldırı düzenledilerse de geri püskürtüldüler.

- Türk kuvvetleri Haçin'de Ermenilere karşı yeniden şiddetli bir saldırıya geçti. Gece, 200 kadar Ermeni'nin cepheyi yarıp çıkmasından sonra Haçin yarın Türklerin eline geçecek.

- Türk ordusunun ilerlemesi karşısında Gürcistan Hükümeti de Ruslara başvurdu. Gürcülerin tarafsızlığını sağlamak üzere Ardahan'a gönderilen Hilmi Bey, Gürcü memurlarla yaptığı işbirliği sonucunu anlatan raporunu yazdı. Ardahan Mutasarrıfının Kura doğusuna serbest askeri hareket yapılabileceğini söylediğini bildirdi.

- Robeck'ten Curzon'a: İstanbul Hükümeti'ne anlaşmayı onaylattırıp sonra onu düşürmek doğru olmaz. Çok baskı yaparsak Padişah da tahttan çekilebilir. Veliaht anlaşmaya karşıdır. Tahta çıkarsa milliyetçi muhalefeti canlandırabilir. Yeni hükümetle çalışmak daha güç olur.

- Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, Sovyetlerle 24 Ağustos'ta parafe edilen anlaşmanın esaslarını cephe kumandanlarına bildirdi. Şimdilik 3 milyon kâğıt lira, 6 bin İngiliz tüfeği, 100 mitralyöz, 4 milyon fişeğin gönderilmeye başlandığını duyurdu. Kumandanlara, Bitlis ve Van'dan Ermenilere toprak verilip verilmeme konusunda ne düşündüklerini sordu.

- Sovyet Rusya ile Finlandiya arasında İmzalanan barış gereğince Sovyetler, Finlandiya'nın bağımsızlığını tanıdılar. Baltık, tarafsız deniz kabul edildi.

- Gökalp'in Malta'dan eşine mektubu: Dünyanın ahvaline gelince, o da iyiye doğru gidiyor. Tazyik mefkûreyi uyandırıyor, canlandırıyor. Eski ruh bütün çirkinliklerini gösterdikçe yeni ruhun bütün güzellikleri meydana çıkıyor. İnsaniyet yeni bir ilkbahara hazırlanıyor. Bu ilkbaharın adı, milletin hürriyetidir.

- Aksaray, bağımsız liva haline getirildi. Koçhisar ve Arapsun ilçeleri de bu yeni ile bağlandı.

Açıksöz, şûralar hükümetinin nasıl olacağını anlatıyor: Bolşevikliğin şartlarından birincisi, şuralar hâkimiyetidir. Bolşeviklik ilan edilir edilmez şuralar tesis etmek icap eder. Köy şurası, nahiye şurası, mahalle şurası, kasaba şurası, kaza şurası, şehir şurası, liva şûrası... İlkönce malların, emlakin sayımı yapılır...

Yenigün: Mesleki temsil. -Enver Paşa, Doğu ayaklanması kumandanlığını üzerine almıştır.

Öğüt: Seyit Ahmet Sunusi Hazretleri'nin huzurlarında.

Alemdar: Hürriyet ve İtilaf ile Mutedil Hürriyet ve İtilaf birleşmeli.

Vakit: 10 yıl içinde İstanbul’da 1719 bina yanmış ve ancak 332'si yeniden yapılmıştır. -Bursa'da Tümen Komutanı Miralay Bekir Sami ve arkadaşlarını, isyan ve ihtilale tahrikten müebbet küreğe mahkûm eden (6 Haziran tarihli) Divanıharp karan.

Akşam: Yunanistan'la itilaf kabil midir? Lütfi Fikri Bey'in şayan-ı dikkat beyanatı: İhtilal halinde olan Ankara'ya Sevr'i kabul ettirme çarelerini arıyoruz. Yunanistan'la dostluk fikri zamansızdır. Yaraların kapanması için zamana ihtiyaç vardır. -Yeni Aydın Valisi Macit Bey, Kuvayı Milliye işgali altında olmayan yerlerde yeni teşkilat gereği üzerinde duruyor.

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner205

banner204