HAYASAD Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Hasta ve Hasta Yakını Haklarını Savunma Derneği 30 Ekim 2021 tarihinde derneğin faaliyet ve mali raporlarının da görüşülüp onaylandığı ve yeni organlarının seçildiği 7.Olağan Genel Kurul toplantısını, Ankara Balgat’ta gerçekleştirdi.

HAYASAD Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Hasta ve Hasta Yakını Haklarını Savunma Derneği 30 Ekim 2021 tarihinde derneğin faaliyet ve mali raporlarının da görüşülüp onaylandığı ve yeni organlarının seçildiği 7.Olağan Genel Kurul toplantısını, Ankara Balgat’ta gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra genel kurul toplantısına geçildi.
Genel kurul toplantısında Başkan Av. İlhan Yetişgin ’in bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Yetişgin konuşmasında “Hak kavramı evrensel bir kavram olmakla beraber hukukun kişilere tanıdığı yetki veya hukuken korunan menfaat anlamlarına gelmektedir. Hasta kavramı ise bedensel ve/veya ruhsal olarak sağlık fonksiyonlarını kaybeden bireyi ifade etmekle birlikte, günümüzün yoğun ve stresli hayat şartları içerisinde hastalık hali kaçınılması mümkün olmayan bir durumdur. Hasta hakları ise temel insan haklarından birisi olup, hastanın bizatihi kendisi ve yakınları ile sağlık çalışanları arasında ortaya çıkması muhtemel sorunlara karşı tedbir alınmasını, çıkan sorunların çözümünü, hastanın bedensel ve ruhsal bütünlüğünün, aynı zamanda onurunun korunmasını ve sağlık çalışanlarının hasta ve yakınlarına karşı yükümlülüklerini ifade etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki hasta haklarının amacı hastayı ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmek değildir.” Dedi.
Av. İlhan Yetişgin konuşmasının devamında Hasta ve hasta yakını haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin temel hedefi, hastaların kaliteli ve verimli bir teşhis, tedavi ve bakım süreci geçirmesi ve kendisi ile ilgili alınan karar ve yapılan işlemlere katılımının sağlanmasıdır diyen Yetişkin 1998 yılında kabul edilen Hasta Hakları Yönetmeliğine göre her hasta sağlık hizmetlerinden faydalanma, bu hizmetlerin ve hastane imkânlarının kapsamı hakkında ve sağlığı ile ilgili durumu hakkında aydınlatılma, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma, sağlık kuruluşunu ve sağlık çalışanını seçme, tedaviyi reddetme veya durdurma hakkına sahiptir dedi. Yetişgin “ Ayrıca her ne kadar yaşam hakkı söz konusu olsa da hastanın en önemli haklarından biri olarak tıbbi müdahale öncesi hastanın rızasının alınması zorunludur. Bunların yanı sıra hasta ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkına, dini vecibelerini sağlık kuruluşunun imkânları ölçüsünde yerine getirme hakkına sahiptir. Yine ayrıca her bir sağlık personeli hastaya ve hastanın yakınlarına saygı göstermeli, hastaya hijyenik ve rahat bir ortam sunmalıdır. Bu haklarını kullanamayan hasta müracaat, şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir.
Hasta hakları hususunda hukuki düzenin korunması hem hastanın hem de sağlık çalışanlarının yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirerek mümkün olacağından sağlık çalışanları meslek etiği ilkelerini her zaman göz önünde bulundurmalıdır.
Hasta haklarının korunması hastanın özerkliği, yaşam hakkına hizmet için önemli olduğu kadar hukuk düzeninin sağlanması bakımından da önem taşımaktadır. Dolayısıyla hasta haklarının kutsallığı ve önemi göz önünde bulundurulduğunda çeşitli kurumlarca çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu amaçla hasta hakları birimleri daha etkin olmalı, dernekler hastanın ve sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülüklerini aydınlatacak seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemelidir.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.
Açılış konuşmasının ardından Ramazan Acar Başkanlığında Divan oluşturuldu. Faaliyet ve Mali raporlar okundu. Raporlar üyelerin görüşlerine sunuldu. Daha sonra tüzük gereği yapılan oylamada Av. İlhan Yetişgin oy birliğiyle yeniden HAYASAD başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçilerek, dilek ve temennilerle toplantı sonlandırıldı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER